Rolex Cosmos was replica watches uk born in 1963, designed rolex replica to meet the timing needs of replica watches professional endurance racing breitling replica drivers.
Microsoft Dynamics C5 2012 | GlobaCon

All posts in 'Microsoft Dynamics C5 2012'

KN8 varekoder til Intrastat

Posted on marts 20th, 2013 · Posted in Microsoft Dynamics C5 2012, Nyheder

Under Generelt/Kartotek er menupunktet Handelskoder flyttet til Generelt/Kartotek/Intrastat/Handelskoder. Herunder er der ligeledes tilføjet et nyt punkt ved navn KN8 varekoder. Under KN8 varekoder er det muligt at oprette og vedligeholder KN8 varekoder til brug i forbindelse med Intrastat. KN8 varekoderne kan efterfølgende vælges i bl.a. Lagerkartoteket. Når en KN8 varekode..
Read more

Telefonliste med billeder i Medarbejderkartoteket

Posted on marts 20th, 2013 · Posted in Microsoft Dynamics C5 2012, Nyheder

I medarbejderkartoteket under Generelt/Kartotek/Medarbejdere kan der under knappen Udskriv udskrives en ny rapport ved navn Telefonliste med billede. NB! Billederne udskrives kun såfremt rapporten udskrives til brugerprinteren MS Word eller MS Word PDF. Del denne artikel

Oversigtsfaneblad i Medarbejderkartoteket

Posted on marts 20th, 2013 · Posted in Microsoft Dynamics C5 2012, Nyheder

I Medarbejderkartoteket under Generelt/Kartotek/Medarbejdere er der tilføjet et oversigts-faneblad, ligesom det kendes fra f.eks. Debitorkartoteket. Del denne artikel

Logo kan gemmes i Firmakartoteket og benyttes på Microsoft Word-skabeloner

Posted on marts 20th, 2013 · Posted in Microsoft Dynamics C5 2012, Nyheder

I Firmakartoteket under Generelt/Kartotek/Firmakartotek er der tilføjet to nye felter ved navn Logo og Logo på rapporter. I disse felter kan der udpeges et logo samt vælges om logoet skal medudskrives på de Microsoft Word-skabeloner der f.eks. kan benyttes til fakturaer og andre formularer. NB! På Microsoft Word skabelonerne skal..
Read more

Drift er blevet til Forbrug under Projektarter og Projektgrupper

Posted on marts 20th, 2013 · Posted in Microsoft Dynamics C5 2012, Nyheder

Under Projekt/Tilpasning/Arter og Projekt/Tilpasning/Grupper er feltet der tidligere havde navnet Drift, blevet omdøbt til Forbrug. Hvis der under Projekt/Tilpasning/Parametre/Projekt er svaret Ja til Vareforbrug fra projekt bogføres vareforbruget fra projektmodulet på konti angivet i feltet Forbrug under projektarterne eller projektgrupperne. Det er parameteren Driftsføringskonti fra grupper der afgør om det..
Read more