Posted on 27. september 2010 · Posted in Finans, Guides

I denne guide vil jeg gennemgå hvordan man bruger stående kassekladder i Microsoft C5.

I Microsoft C5 har du mulighed for at lave stående kassekladder, som benyttes til at bogføre tilbagevendende posteringer.

Idéen bag en stående kassekladde er at den kan bogføres igen og igen uden at de indtastede linjer fjerne fra den. Derfor kan den være nyttigt til posteringer som eksempelvis husleje.

Sådan opretter du en stående kassekladde

For at oprette en stående kassekladde skal du gå til Finans/Tilpasning og vælge Kladdenavne.

Nu får du et skærmbillede frem over de kassekladder der allerede er oprettet. Her trykker du så F2 for at oprette en ny kladde. Når du opretter den nye kladde skal du udfylde følgende:

 • Navn
  Her udfylder du navnet på kladden. Dette kunne eksempelvis være ”Husleje”
 • Betegnelse
  Dette felt indeholder en beskrivelse af kladden. Dette kunne eksempelvis være ”Husleje, el, vand og varme”
 • Minimum
  Her udfylder du det mindste bilags nummer som kladden må benytte. Eksempelvis 10
 • Maksimum
  Her udfylder du det mindste bilags nummer som kladden må benytte. Eksempelvis 10
 • Bilag
  Her kan du definere hvilket bilagsnummer kladden skal foreslå når der indtastes i den. Det bliver løbende ændret så det passer med det nummer du er nået til.
 • Gem
  Hvis der er Ja (flueben) i dette felt kan kladdes bruges som stående kassekladde.

Sådan bruger du kladden første gang

For at tage kassekladde i brug skal du gå til Finans/Dagligt og vælge kassekladden på listen over kladder.

Herefter indtaster du dine bilag som du plejer og når du bogfører kassekladden vil der komme in advarsel om at du er ved at bogføre en stående kassekladde. Til denne advarsel svarer du Ja og kladden er bogført.

Sådan bruger du en kassekladde fremover

For at bruge den stående kassekladde åbnes den som beskrevet ovenfor. Herefter får du en kladde frem med de bilag som du tastede ind sidst. For at bruge kladden nu gøres følgende:

 1. Tryk på Funktioner og vælg Indsæt Dato. Her kommer en boks frem hvor du kan ændre datoen på alle bilagene
 2. Tryk på Funktioner og vælg Renummerer Bilag. Nu vil alle bilagene få nye numre.
 3. Lav eventuelle ændringer manuelt og bogfør kladden som du plejer.

Gå til oversigten med guides til Microsoft C5

Del denne artikel

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail