Posted on 27. september 2010 · Posted in Guides, Lager

I denne guide vil jeg gennemgå hvordan man reserverer styklister og hvordan det fungerer sammen med ordre i Microsoft C5.

Ordrens status

Hvis ordren har status reserveret og man lægger en stykliste på en ordrelinje, så vil det kun være selve styklisten der bliver reserveret og ikke de undervarer der måtte være på den.

Eksempelvis hvis du har en stykliste der hedder Stykliste1 og den indeholder Vare1 og Vare2, og du så lægger Stykliste1 på en ordrelinje, så vil det kun være Stykliste1 der bliver reserveret og ikke Vare1 og Vare2.

Reservering af styklister

For at reservere alle varene på en stykliste skal man gøre følgende:

Først skal du gå til Lager / Periodisk – > Opdater Stykliste og her bliver du mødt af en boks hvor du kan afgrænse på bestemte varer/styklister. Når boksen er udfyldt skal du trykke på OK og der kommer et skærmbillede frem hvor du skal udfylde følgende felter

  • Overfør til lagerkladde: Her skal du angive hvilken lager kladde reservationen skal overføres til
  • Max. antal niveauer: Her skal du angive hvor mange niveauer i styklisten der skal reserveres. 0 betyder alle.
  • Lokation for tilgang: Her skal du vælge hvilken lokation der skal benyttes hvis der er tale om en tilgang af styklister
  • Opdatering: Her skal du vælge hvilken slags opdatering der er tale om, i dette tilfælde skal der vælges Reserver.
  • Afdeling: Skal kun udfyldes hvis du benytter Afdeling
  • Bærer: Skal kun udfyldes hvis du benytter Bærer
  • Formål: Skal kun udfyldes hvis du benytter Formål
  • Hvis disponible: Hvis der er flueben reserveres der kun de varer der er disponible på lageret
  • Skriv START: Her skal du skrive START for at kunne trykke på OK

Når de ovenstående felter er udfyldt kan der trykkes OK og der vil komme en boks frem hvor du skal angive hvor mange af styklisten der skal reserveren og hvilke bilagsnummer den skal have.

Når det ovenstående er klaret vil undervarene på styklisterne være reserveret og stå i den valgte lagerkladde, her kan de eventuelt bogføres eller slettes alt efter hvad der passer i arbejdsgangen.

Gå til oversigten med guides til Microsoft C5Del denne artikel

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail