Posted on 27. september 2010 · Posted in Debitor, Guides

I denne guide vil jeg gennemgå hvordan man udskriver rykkerbreve i Microsoft C5.

For at udskrive rykkerbreve skal du først have dannet rykkerkoder da dette udgør grundlaget for rykkerbrevene.

Når man laver rykkerbrevene kan man sagtens vælge at printe kun for en bestemt type af rykkere. Det vil sige man kan eksempelvis godt nøjes med at printe alle de rykkere der har rykkerkoden inkasso.

For at udskrive rykkerbreve skal du gøre følgende.

 1. Gå til Debitor/Rapporter og vælg Rykkerbrev
 2. Her fremkommer et skærmbillede hvor du skal udfylde følgende:
  1. Konto: Her kan du vælge hvilke debitorkonti der skal have tilsendt rykkerbreve
  2. Gruppe: Her kan du vælge hvilke debitorgrupper der skal have tilsendt rykkerbreve
  3. Valuta: Her kan du afgrænse på valuta
  4. Rykkerkode: Her kan du afgrænse på de tildelte rykkerkoder
 3. Når du har udfyldt felterne trykkes OK
 4. Nu fremkommer et skærmbillede hvor du skal udfylde følgende:
  1. Rykkerbrev pr dato: Her angiver du den dato rykkerbreve skal dannes for
  2. Minimum dage mellem rykkere: Her kan du angive hvor mange dage der minimum skal være mellem rykkerbrevene.
  3. Tilskriv rykkergebyr: Her kan du angive et beløb som vil blive tilskrevet rykkerbrevet i form at et gebyr
  4. Overfør: Hvis du sætter flueben i dette felt vil de beregnede gebyrer blive overført til en kassekladde
  5. Kladdenavn: Her kan du bestemme hvilken kassekladde de beregnede gebyrer skal overføres til
  6. Modkonti til gebyr: Her kan du angive hvilken modkonto der skal benyttes, det vil sige den konto som gebyrerne bliver bogført på
  7. Udskriv: Hvis du sætter flueben her dannes der en udskrift med girokort. Hvis der ikke er flueben kommer der udskrift ud uden girokort
  8. Mail til debitor: Hvis der er flueben kan rykkerbrevet mailes til debitoren
 5. I feltet for neden skrives START og der trykkes på OK
 6. Nu er rykkerbrevene udskrevet

Når ovenstående er gjort har du dannet og udskrevet rykkerbreve.

Gå til oversigten med guides til Microsoft C5Del denne artikel

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail